کتابسرا
 
دانلود بهترین کتاب ها
این صفحه را به اشتراک بگذارید
مجموعه ای که اماده شده است شامل 25 کتاب بسیار بسیار کامل و جامع از تمامی درسهای پایه ای رشته حسابداری از ترم اول تا انتهای مقطع کارشناسیست. بیشتر کتابها به صورت پاورپوینت بوده و برای ارائه ی مطلبی خاص از بخش های مختلف کتابها به صورت کنفرانس در کلاسهای درسی نیز بسیار مناسب می باشند و از این جهت برای اساتید این رشته نیز کارایی خواهند داشت.

                                     

 

نام اثر: اصول حسابداری 1

انتشارات: دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: 439

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 81/1 مگابایت

تهیه کننده: دکتر میرزا حسن حسینی

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: اصول حسابداری 1

نگارندگان: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده

تعداد صفحات: 418

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 110 کیلوبایت

تهیه کننده: علي اصغر ترابي

 دانلود کنید

پسورد:electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: اصول حسابداری 2

نگارنده: دكتر يحيي حساس يگانه

تعداد صفحات: 404

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 146 کیلوبایت

تهیه کننده: مهدي هدايتيان

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: اصول حسابداری 3

نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی

تعداد صفحات: 247

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 32/1 مگابایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: اصول حسابداری 3

نگارنده: نامشخص

تعداد صفحات: 479

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 255 کیلوبایت

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: اصول حسابداری 3

نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی

تعداد صفحات: 243

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 35/1 مگابایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری میانه 1

نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم

تعداد صفحات: 490

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 43۸ کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری میانه 1

نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم

تعداد صفحات: 359

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 41۶ کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  –  تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری میانه 1

نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم

تعداد صفحات: 404

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 6/63 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  - تهیه کننده: عبدالكريم مقدم

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: جزوه آموزشی حسابداری میانه 1

نگارنده: نامشخص

تعداد صفحات: 71

فرمت: DOC (ورد)

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 374 کیلوبایت

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری میانه 2

نگارنده: علی فجـرک

تعداد صفحات: 391

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 169 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری میانه 2

نگارنده: علی فجـرک

تعداد صفحات: 391

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: ۵۲ کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  -  علي اصغرترابي

دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری صنعتی 1

نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی

تعداد صفحات: 282

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 35/1 مگابایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری صنعتی 1

نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی

تعداد صفحات: 303

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 103 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  -  تهيه كننده : عبدالكريم مقدم

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری صنعتی 2

نگارنده: محمود عربی، نسرین فریور

تعداد صفحات: 338

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 485 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری صنعتی 2

نگارنده: نامشخص

تعداد صفحات: 296

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 4/30 کیلوبایت

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری صنعتی 3

نگارنده: نسرین فریور، محمود عربی

تعداد صفحات: 180

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 181 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  -  تهیه کننده: دکتر حسن صالح نژاد

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری مالیاتی

نگارنده: محمد رمضان احمدي

تعداد صفحات: 180

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 2/69 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  -  تهيه كنند: علي اصغرعيوضي حشمت

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: مباحث جاري در حسابداري

نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي

تعداد صفحات: 206

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 40 کیلوبایت

انتشارات: دانشگاه پیام نور  -  تهيه كننده : علي اصغر ترابي

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: مدیریت مالی 1

انتشارات: دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: 305

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 244 کیلوبایت

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: مدیریت مالی 2

نگارنده: دكتر مهدي تقوي

تعداد صفحات: 616

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 142 کیلوبایت

تهيه كننده : مهدي هدايتيان

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری پیشرفته 1

نگارنده: نامشخص

تعداد صفحات: 366

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 127 کیلوبایت

توضیحات: کتاب بسیار جامع و کاربردی است.

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

نام اثر: حسابداری پیشرفته 2

نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي

تعداد صفحات: 315

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: 4/96 کیلوبایت

تهيه كننده : علي شفيع زاده

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 
 

نام اثر: حسابرسی ۱

نگارنده: پرویز گلستانی، امیر علی خان خلیلی

تعداد صفحات: ۲۹۹

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: ۴۱ کیلوبایت

تهیه کننده: علی شفیع زاده

 دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

 

نام اثر: حسابرسی ۱ 

نگارنده: نامشخص

تعداد صفحات: ۲۸۲

فرمت: PPT

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیر شاخه: کتب دانشگاهی

زبان: پارسی

حجم: ۹۰ کیلوبایت

دانلود کنید

پسورد: electronic-library.blogfa.com

 

           


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط شهاب